Envirolyte EL-....ANW veya ELA-.....ANW anolit makineleri, daha az miktarda tuz ve enerji kullanarak anolit üretmek için tasarlanmıştır. Standart ELA makinelerinden 5 ve 2,5 kat daha az olan ~ 500 ppm FAC ile 1 L anolit üretmek için yaklaşık 1,5 g NaCL ve ~ 4 W enerji gerekir.

Tuz ve enerji tüketiminin azaltılması, musluk suyu arıtma, sağlık hizmetleri, yüksek düzeyde sanitasyonun gerekli olduğu endüstriyel uygulamalar gibi çok düşük tuz kalıntısı olan veya hiç olmayan endüstriyel uygulamalar için, ayrıca korozyon riskinin kritik olduğu ve dolayısıyla arıtılmış sudaki klorür içeriğinin minimuma indirilmesi gereken uygulamalarda, örn. soğutma kuleleri ve soğutma suyu dezenfeksiyonunda kritik öneme sahiptir.

ANW anolit makineleri

Tuz ve enerji tüketiminin yanı sıra Envirolyte ELA-..... ANW anolit üreticileri, standart ELA veya EL tipi makinelerimizden bazı belirgin farklılıklara sahiptir, örneğin:

  • ANW anolitinin pH'ı her zaman olduğu gibi kaynak suyun pH'ına bağlıdır ancak genellikle pH~7,5'tir. ANW tipi jeneratörlerin standart özelliğidir ancak isteğe bağlı olarak pH, pH~2,5-7,5 aralığında düzenlenebilir. pH'ın düzenlenmesi, ANW makinelerinde bazı ekstra bileşenlerin kurulumunu gerektirir. Bu nedenle pH düzeltme gereksiniminiz sipariş sırasında belirtilmelidir;
  • Standart anolit jeneratörlerinin aksine ANW tipi makineler, ticari olarak uygun hacimlerde yan ürün olarak katolit üretmez. Katolit akışı, belirli bir makineye özgü toplam akışın ~%0,4'ü kadardır, tamamen su bazlıdır ve çevreye güvenli bir şekilde atılabilir. Bu nedenle, başvurunuz katolit kullanımını gerektiriyorsa, EL veya ELA standart anolit jeneratörü veya özel katolit jenaratörünü göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz;

ANW tipi anolit jeneratörleri için kurulum gereksinimleri, EL veya ELA tipi makineler ile benzerlik gösterir.

Dezenfektan sistemleri ve sağlık teknolojileri konusunda farklı bilgiler için çiftçilik ve cg katolit jeneratörler konularını da okumanızı tavsiye ederiz.