Envirolyte® ve Envirolyte ECO®, yıkama, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve biyolojik olarak aktif solüsyonlar sentezi için tasarlanmış ve geliştirilmiş Envirolyte ürünlerinin tescilli ticari markalarıdır. Bu teknolojinin sınırsız sayıda uygulaması vardır ve sterilizasyon, dezenfeksiyon veya su arıtımı gerektiren herhangi bir işlemi içerir.

Su arıtma ve tarım endüstrisinden atık su ve su işleme sorunları ile karşı karşıya olan tüm büyük endüstrilere kadar, yalnızca kimyasal kullanımının azaltılması açısından elde edilen çevresel ve ekolojik faydalar, Envirolyte ve ECO ünitelerinin kullanımı için ana faktörlerden biridir.

ENVİROLYTE ÜRÜN GRUPLARI


ENVİROLYTE ÜNİTELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Envirolyte üniteleri, farklı tip ve güçte aktifleştirilmiş çözeltileri otomatik olarak üretmek ve bağımsız bir ünite işlevi görmek veya daha karmaşık sistemlerde sürekli bir proseste kullanım için geliştirilmiştir. Özelleştirilmiş üniteler için tasarım tesisi mevcuttur.

 • Tüm makinelerde kolay bakım, maksimum üretkenlik ve bakım gerektirmeden uzun kullanım ömrü sağlayan bir otomatik temizleme döngüsü programlanmıştır.
 • Merkezi hücrenin benzersiz tasarımı, aktifleştirilmiş çözeltiler üretmek için kullanılan elektrolitin elektrotlarla maksimum temasta olmasını sağlar ve bu nedenle enerjinin en etkin kullanımını ve minimum hammadde israfını sağlar.
 • Ünite haznesinden akan sıvılara karşı minimum hidrolik direnç vardır ve bu optimum akış hızının elde edilmesini garanti eder.
 • Elektrotlar, çözeltileri ayıran membranlar gibi yüksek elektrokimyasal yüklemeye dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
 • Kontrol sistemi basittir ve kullanımı kolaydır. Farklı uygulamalara ve koşullara uyacak şekilde ayarlanabilir.
 • Üretilen çözeltilerin sürekli olarak kalitesini sağlamak için çalışma akımının stabilizasyonu sağlanmıştır.
 • Her koşulda ve her zaman doğru dozajı sağlamak için tuzlu su besleme girişimleri ve pinç vanaları kullanıma sunulmuştur.
 • Üretilen çözeltilerin sürekli olarak kalitesini sağlamak için çalışma akımının stabilizasyonu sağlanmışır.
 • Her koşulda ve her zaman doğru dozajı sağlamak için tuzlu su besleme girişimleri ve pinç vanaları kullanıma sunulmuştur.
 • Kaplayıcı, aşındırıcı olmayan malzemelerden yapılmıştır. Tüpler ve konektörler EPDM/PVDF plastiktendir ve zararlı çözeltilere karşı oldukça dirençlidir.
 • Tüm giriş ve çıkış konektörleri, kolay kurulum sağlamak için ünitenin arkasında veya yan tarafında bulunur.
 • Güç göstergeli basit bir açma/kapama anahtarı üniteyi manuel olarak başlatır ve durdurur.
 • Seviye anahtarları, ünitenin otomatik olarak başlatılmasını ve durdurulmasını sağlar.

ENVİROLYTE ÜNİTELERİNİN AVANTAJLARI

 • Kullanımı kolay ve güvenli
 • Verimli: 1-5 dakika sterilizasyon temas süresi
 • Kendi kendini temizleme
 • Uygun maliyetli
 • Tam otomatik
 • Basit kurulum ve bakım
 • Çevre dostu
 • Taşınır veya değiştirilebilir parçası yok

Envirolyte üniteleri, pozitif ve negatif iyonları ayırmak için polimer veya seramik membranlar kullanarak tuzu (tuzlu su çözeltisi) ve suyu elektrolize eder. Kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak iki tip aktif çözelti üretilir: Bilinen tüm bakteri ve virüsleri dakikalar içinde öldüren Anolit -güçlü ve hızlı etkili dezenfektan ve Katolit- ağır metalleri çökeltme yoluyla sudan uzaklaştıran veya mükemmel bir yıkama sıvısı görevi gören alkalin bir çözelti.

Envirolyte üniteleri, farklı uygulamalara hitap etmek için farklı boyutlarda üretilmiştir. Üniteler, evsel arıtma için sadece küçük hacimli dezenfektanların gerekli olduğu yerlerde veya dezenfeksiyon, sterilizasyon veya su arıtmanın gerekli olduğu büyük ölçekli projeler için kullanılabilir. Çözeltilerin gücü, Envirolyte ünitelerine giden elektrik girişini değiştirerek de değiştirilebilir.

Tüm Envirolyte üniteleri için PC/İnternet kontrolü isteğe bağlıdır; bu, ünitenin çalışmasının izlenmesine, herhangi bir konumdaki ve kurulum sahasından uzaktaki bir kontrol odasından olası herhangi bir sorunu teşhis etmesine ve çözmesine olanak tanır.

Dezenfektan sistemleri ve sağlık teknolojileri konusunda farklı bilgiler için GH-40 ve gıda işleme konularını da okumanızı tavsiye ederiz.