Bu buluşun amacı, anolit dezenfektandaki aktif klor konsantrasyonu aralığını genişletmek ve harici sirkülasyon devreleri ve Peltier elemanları kullanmadan diyafram elektrolizörü vasıtasıyla basit bir yöntemle 1000 ila 7000 ppm arasında ayarlanabilir aktif klor konsantrasyonuna sahip dezenfektanlar üretmektir.

Envirolyte EL-....HD veya ELA-.....HD anolit makineleri de daha az miktarda tuz ve enerji kullanarak anolit üretmek üzere tasarlanmıştır. Standart EL veya ELA makinelerinden 5 ve 3 kat daha az olan 1 G FAC üretmek için yaklaşık 3,0 g NaCL ve ~ 4,3 W enerji gereklidir. 

ela-3000hd-generator

Yüksek düzeyde FAC'nin dozaj pompaları, depolama tankları vb. gibi diğer kurulum bileşenlerinde tasarrufla sonuçlanabileceği endüstriyel uygulamalar, şebeke suyu arıtma gibi bazı piyasalar için anolitte yüksek konsantrasyonlarda FAC gerekebilir, ayrıca satış için anolit şişeleme ve ambalajma işi yapan işletmeler bunu bir fayda olarak görebilir.

Yüksek FAC konsantrasyonları, tuz ve enerji tüketiminin yanı sıra Envirolyte ELA-..... HD anolit jeneratörleri, standart ELA veya EL tipi makinelerimizden bazı belirgin farklılıklara sahiptir, örneğin:

  • HD anolitin pH'ı her zaman olduğu gibi, kaynak suyun pH'ına bağlıdır ancak genellikle pH ~7,5'tir. HD tipi jeneratörlerin standart özelliğidir ancak isteğe bağlı olarak pH, pH ~5,5-7,5 aralığında düzenlenebilir. pH'ın düzenlenmesi, HD makinelerde bazı ekstra bileşenlerin kurulumunu gerektirir. Bu nedenle pH düzeltme gereksiniminiz sipariş sırasında belirtilmelidir;
  • Standart anolit jeneratörlerinin aksine HD tipi makineler, ticari olarak uygun hacimlerde yan ürün olarak katolit üretmez. Katolit akışı, belirli bir makineye özgü toplam akışın ~% 0,4'ü kadardır, tamamen su bazlıdır ve çevreye güvenli bir şekilde atılabilir. Bu nedenle, başvurunuz katolit kullanımını gerektiriyorsa, EL veya ELA standart anolit jeneratörü veya özel katolit jenaratörünü göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz;

Anolitin çıkış kapasitesi açısından HD tipi jeneratörlerin ürün portföyü FAC gereksinimine bağlıdır ancak genel olarak EL veya ELA ürün yelpazesi ile benzerlik gösterir.

HD tipi anolit jeneratörleri için kurulum gereksinimleri, EL veya ELA tipi makineleri ile benzerlik gösterir.

Dezenfektan sistemleri ve sağlık teknolojileri konusunda farklı bilgiler için su-dezenfeksiyon-sistemleri ve sağlık hizmetleri konularını da okumanızı tavsiye ederiz.